Trắc nghiệm chương 12 TTDCTC

Bành Nguyễn 18-12-2020 12 lượt thi 925 lượt xem

In đề 90 phút 13 câu hỏi



Mô tả:

Thi tốt nhé!



Tags: Linh


Nội dung


Câu hỏi 1:

.......Là một thỏa thuận được tiêu chuẩn hóa để phân phối hoặc nhận một số tiền cụ thể của một chỉ định công cụ tài chính ở một mức giá và ngày cụ thể

Hợp đồng quyền chọn

Hợp đồng môi giới

Hợp đồng tương lai tài chính

Cuộc gọi ký quỹ


Câu hỏi 2:

Tương lai lãi suất không có sẵn trên

Trái phiếu kho bạc

Ghi chú kho bạc

Đĩa CD Eurodollar

Chỉ số S & P 500


Câu hỏi 3:

.......Nhận vị trí trong tương lai để giảm mức độ tiếp xúc với các biến động trong tương lai của lãi suất hoặc giá cổ phiếu

Hàng rào

Thương nhân ngày

Vị thế giao dịch viên

Không có gì ở trên


Câu hỏi 4:

........Giao dịch hợp đồng tương lai cho tài khoản của chính họ

Hoa hồng môi giới

Môi giới sàn

Hoa hồng thương nhân

Thương nhân sàn


Câu hỏi 5:

Biên độ ban đầu của hợp đồng tương lai thường nằm trong khoảng từ ..... phần trăm của hợp đồng tương lai

0 và 2

5 và 18

25 và 40

45 và 60


Câu hỏi 6:

Trao đổi tương lai tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình giao dịch và nhận vị trí mua hoặc bán trên các hợp đồng tương lai

Đúng 

Sai


Câu hỏi 7:

Nếu giá của trái phiếu kho bạc......, giá trị của hợp đồng tương lai trái phiếu kho bạc hiện tại sẽ ....

Tăng ; không bị ảnh hưởng

Giảm ; không bị ảnh hưởng

giảm ; giảm bớt

giảm ; tăng


Câu hỏi 8:

Nếu các nhà đầu cơ tin rằng lãi suất sẽ ...., họ sẽ xem xét .... một hợp đồng tương lai hóa đơn T 

Tăng ; bán

Tăng ; mua 

giảm ; bán

giảm ; mua một tùy chọn cuộc gọi trên


Câu hỏi 9:

Hợp đồng tương lai tài chính đối với chứng khoán Hoa Kỳ là .... bởi các tổ chức tài chính ngoài Hoa Kỳ

không được phép giao dịch

hiếm khi mong muốn

thường được giao dịch

A và B


Câu hỏi 10:

Giả sử rằng các nhà đầu cơ đã mua một hợp đồng tương lai vào đầu năm. Nếu giá của một bảo mật được đại diện bởi một hợp đồng tương lai______trong năm , sau đó những nhà đầu cơ này có thể sẽ đã mua hợp đồng tương lai với giá____hơn mức họ có thể bán.

Tăng ; hơn

Giảm ; ít hơn 

Vẫn như cũ ; hơn

Tăng; ít hơn


Câu hỏi 11:

Việc sử dụng đòn bẩy tài chính 

Phóng to lợi nhuận tích cực của hợp đồng tương lai

Phóng to tổn thất của hợp đồng tương lai

cả A và B

Tất cả đều sai


Câu hỏi 12:

Theo văn bản, khi một tổ chức tài chính bán hợp đồng tương lai về chứng khoán để phòng ngừa chống lại sự thay đổi của lãi suất, điều này được gọi là ___

Một hàng rào dài

Một hang rào ngắn

Một vị trí đóng

Giao dịch cơ sở


Câu hỏi 13:

Một tổ chức tài chính duy trì một số nắm giữ trái phiếu kho bạc bán tương lai trái phiếu kho bạc các vùng. Nếu lãi suất tăng,giá trị thị trường của nắm giữ trái phiếu sẽ ____và vị trí trong hợp đồng tương lai sẽ dẫn đến một ___

Tăng ; thu được 

Tăng; mất mát

giảm ; thu được

giảm ; mất mát


Đề thi liên quan


Trắc nghiệm chương 12 TTDCTC

Linh


Bành Nguyễn 18/12/2020 90 phút

8 lượt thi 501 lượt xem



Tài liệu hay