Trắc nghiệm chương 12 TTDCTC

Bành Nguyễn 18-12-2020 8 lượt thi 501 lượt xem

In đề 90 phút 2 câu hỏiMô tả:

Thi tốt nhé!Tags: Linh


Nội dung


Câu hỏi 1:

.......Là một thỏa thuận được tiêu chuẩn hóa để phân phối hoặc nhận một số tiền cụ thể của một chỉ định công cụ tài chính ở một mức giá và ngày cụ thể

Hợp đồng quyền chọn

Hợp đồng môi giới

Hợp đồng tương lai tài chính

Cuộc gọi ký quỹ


Câu hỏi 2:

Tương lai lãi suất ko có sẵn trên

Trái phiếu kho bạc

Ghi chú kho bạc

Đĩa CD Eurodollar

Chỉ số S & P 500


Đề thi liên quan


Trắc nghiệm chương 12 TTDCTC

Linh


Bành Nguyễn 18/12/2020 90 phút

12 lượt thi 924 lượt xemTài liệu hay