Tổng hợp những câu hỏi lí thuyết trọng tâm luyện thi THPT quốc gia môn Vật lí (Phần 6)

Tuấn Nguyễn Anh 16-07-2020 1 lượt thi 256 lượt xem

In đề 50 phút 50 câu hỏiMô tả:

Vật lý học là một môn khoa học tự nhiên tập trung vào sự nghiên cứu vật chất và chuyển động của nó trong không gian và thời gian, cùng với những khái niệm liên quan như năng lượng và lực. Vật lý học là một trong những bộ môn khoa học lâu đời nhất, với mục đích tìm hiểu sự vận động của vũ trụ.
Vật lí cũng là một môn học vô cùng quan trong của học sinh, sinh viên.
Trong đề này tổng hợp những câu hỏi lí thuyết trọng tâm luyện thi THPT quốc gia về Sóng ánh sáng.Tags: lí thuyết luyện thi THPT quốc gia luyện thi vật lí phần 6 sóng ánh sáng


Nội dung


Câu hỏi 1:

Chọn câu trả lời sai: ánh sáng đơn sắc là ánh sáng:

Có màu sắc xác định

Không bị tán sắc khi qua lăng kính

Bị khúc xạ khi qua lăng kính

Có vận tốc không đổi khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác


Câu hỏi 2:

Chọn câu trả lời sai: ánh sáng trắng là ánh sáng:

Có một bước sóng xác định

Khi truyền từ không khí vào nước bị tách thành dải màu sắc cầu vồng từ đỏ đến tím

Được tổng hợp từ 3 màu cơ bản : Đỏ, xanh da trời, và màu lục

Bị tán sắc khi qua lăng kính


Câu hỏi 3:

Chọn câu trả lời đúng: Khi một chùm sáng đi từ một môi trường này sang một môi trường khác đại lượng không bao giờ thay đổi là:

Chiều của nó

Vận tốc

Tần số

Bước sóng


Câu hỏi 4:

Chọn câu trả lời đúng: Công thúc tính khoảng vân là:

i=Daλ

i=λD2a

i=λDa

i=λaD


Câu hỏi 5:

Ứng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sáng để đo

Tần số ánh sáng

Bước sóng của ánh sáng

Chiết suất của một môi trường

Vận tốc của ánh sáng


Câu hỏi 6:

Hai nguồn sáng kết hợp là hai nguồn phát ra hai sóng:

Có cùng tần số

Đồng pha

Đơn sắc và có hiệu số pha ban đầu thay đổi chậm

Có cùng tần số và hiệu số pha không đổi


Câu hỏi 7:

Chọn câu trả lời đúng: Quang phổ mặt trời được máy quang phổ ghi được là:

Quang phổ liên tục

Quang phổ vạch phát xạ

Quang phổ vạch hấp thụ

Một loại quang phổ khác


Câu hỏi 8:

Điều kiện để thu được quang phổ vạch hấp thụ:

Nhiệt độ của đám khí hay hơi phải thấp hơn nhiệt độ của nguồn phát quang phổ liên tục

Nhiệt độ của đám khí hay hơi phải cao hơn nhiệt độ của nguồn phát quang phổ liên tục

Áp suất của khối khí phải rất thấp

Không cần điều kiện gì


Câu hỏi 9:

Chọn câu trả lời sai: Quang phổ vạch phát xạ:

. Là quang phổ gồm một hệ thống các vạch màu riêng rẽ nằm trên một nền tối

Do các chất khí hay hơi bị kích thích bằng cách nung nóng hay phóng tia lửa điện..phát ra

Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì rất khác nhau về : số lượng vạch phổ, vị trí vạch màu, màu sắc và độ sáng tỉ đối giữa các vạch

Ứng dụng để nhận biết được sự có mặt của một nguyên tố trong các hỗn hợp hay hợp chất, xác định thành phần cấu tạo hay nhiệt độ của vật


Câu hỏi 10:

Chọn câu trả lời đúng: Quang phổ liên tục:

Là dụng cụ để phân tích chùm ánh sáng có nhiều thành phần, thành những thành phần đơn sắc khác nhau

Nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng tán sắc ánh sáng

Dùng để nhận biết các thành phần cấu tạo của một chùm sáng phức tạp do một nguồn sáng phát ra

Bộ phận của máy làm nhiệm vụ tán sắc ánh sáng là thấu kính


Câu hỏi 11:

Chọn câu trả lời đúng: chiếu 1 chùm tia sáng hẹp qua 1 lăng kính. Chùm tia sáng bị tách thành 1 chùm tia ló có màu sắc khác nhau. Hiện tương này gọi là:

Giao thoa ánh sáng

Tán sắc ánh sáng

Khúc xạ ánh sáng

Nhiễu xạ ánh sáng


Câu hỏi 12:

Một tia sáng khi đi qua lăng kính ló ra chỉ 1 màu duy nhất không phải là màu trắng thì đó là:

Ánh sáng đơn sắc

Ánh sáng đa sắc

Ánh sáng bị tán sắc

Lăng kính không có khả năng tán sắc


Câu hỏi 13:

Hiện tượng giao thoa chứng tỏ rằng ánh sáng:

Có bản chất sóng

Là sóng ngang

Là sóng điện từ

Có thể bị tán sắc


Câu hỏi 14:

Quang phổ liên tục của 1 vật:

Phụ thuộc bản chất của vật

Phụ thuộc nhiệt độ của vật

Phụ thuộc cả bản chất lẫn nhiệt độ của vật

Không phụ thuộc bản chất và nhiệt độ của vật


Câu hỏi 15:

Quang phổ gồm 1 dải màu từ đỏ đến tím là:

Quang phổ liên tục

Quang phổ vạch hấp thụ

Quang phổ đám

Quang phổ vạch phát ra


Câu hỏi 16:

Quang phổ vạch thu được khi chất phát sáng ở trạng thái:

Rắn

Lỏng

Khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp

Khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất cao


Câu hỏi 17:

Ánh sáng trắng qua lăng kính thủy tinh bị tán sắc, ánh sáng màu đỏ bị lệch ít hơn ánh sáng màu tím, đó là vì:

Ánh sáng trắng bao gồm vô số ánh sáng màu đơn sắc có một số tần số khác nhau và do chiết suất của thủy tinh đối với sóng ánh sáng có tấn số nhỏ thì nhỏ hơn so với sóng ánh sáng có tần số lớn hơn.

Vận tốc ánh sáng đỏ trong thủy tinh lớn hơn so với ánh sáng tím.

Tần số của ánh sáng đỏ lớn hơn tần số của ánh sáng tím

Chiết suất của thủy tinh đối với ánh sáng đỏ nhỏ hơn ánh sáng tím.


Câu hỏi 18:

Chọn câu sai trong các câu sau:

Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi qua lăng kính.

Mỗi ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu sắc nhất định khác nhau.

Ánh sáng trắng là tập hợp của 7 ánh sáng đơn sắc đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.

Lăng kính có khả năng làm tán sắc ánh sáng.


Câu hỏi 19:

Một sóng ánh sáng đơn sắc được đặt trưng nhất là:

màu sắc

tần số

vận tốc truyền

chiết suất lăng kính với ánh sáng đó


Câu hỏi 20:

Chọn câu đúng trong các câu sau:

Sóng ánh sáng có phương dao động dọc theo phương truyền ánh sáng.

Ứng với mỗi ánh sáng đơn sắc, sóng ánh sáng có một phương truyền nhất định.

Vận tốc ánh sáng trong môi trường càng lớn nếu chiết suất của môi trường đó lớn.

Ứng với mỗi ánh sáng đơn sắc, bước sóng không phụ thuộc vào chiết suất của môi trường ánh sáng truyền qua.


Câu hỏi 21:

Chọn câu sai:

Ánh sáng trắng là tập hợp gồm 7 ánh sáng đơn sắc:đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím

Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi qua lăng kính

Vận tốc của ánh sáng tùy thuộc môi trường trong suốt mà ánh sáng truyền qua

Dãy cầu vồng là quang phổ của ánh sáng trắng.


Câu hỏi 22:

Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, nếu ta làm cho hai nguồn kết hợp lệch pha thì vân sáng trung tâm sẽ:

Không thay đổi

Sẽ không còn vì không có giao thoa

Xê dịch về phía nguồn sớm pha

Xê dịch về phía nguồn trễ pha


Câu hỏi 23:

Chọn câu sai trong các câu sau:

Chiết suất của một môi trường trong suốt nhất định phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng đơn sắc

Chiết suất của một môi trường trong suốt nhất định đối với ánh sáng có bước sóng dài thì lớn hơn đối với ánh sáng có bước sóng ngắn

Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có bước sóng nhất định

Màu quang phổ là màu của ánh sáng đơn sắc


Câu hỏi 24:

Quang phổ vạch thu được khi chất phát sáng ở trạng thái:

Rắn

Lỏng

Khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp

Khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất cao


Câu hỏi 25:

Chọn câu sai trong các câu sau:

Các vật rắn, lỏng, khí(có tỉ khối lớn) khi bị nung nóng đều phát ra quang phổ liên tục

Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì khác nhau

Để thu được quang phổ hấp thụ, nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải lớn hơn nhiệt độ của nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục

Dựa vào quang phổ liên tục ta có thể xác định được nhiệt độ của vật phát sáng


Câu hỏi 26:

Điều nào sau đây là sai khi nói về quang phổ liên tục

Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng

Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng

Quang phổ liên tục là những vạch màu riêng biệt hiện trên một nền tối

Quang phổ liên tục là do các vật rắn,lỏng hoặc khí có khối lượng riêng lớn hơn khi bị nung nóng phát ra.


Câu hỏi 27:

Quang phổ vạch phát xạ Hyđro có bốn vạch màu đặc trưng:

Đỏ, vàng, lam, tím

Đỏ, lục, chàm, tím

Đỏ, lam, chàm, tím

Đỏ, vàng, chàm, tím


Câu hỏi 28:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quang phổ vạch phát xạ:

Quang phổ vạch phát xạ bao gồm hệ thống những vạch màu riêng lẽnằm trên một nền tối

Quang phổ vạch phát xạ bao gồm hệ thống những dãy màu biến thiên liên tục nằm trên một nền tối

Mỗi nguyên tố hóa học ở trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp cho một quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố đó

Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì khác nhau về số lượng các vạch quang phổ, vị trí các vạch và độ sáng tỉ đối cảu các vạch đó


Câu hỏi 29:

Chọn các cụm từ thích hợp để điền vào các chỗ trống cho hợp nghĩa: “Tia tử ngoại là những bức xạ …… có bước sóng…..bước sóng của ánh sáng….”

Nhìn thấy được, nhỏ hơn, tím

Không nhìn thấy được, lớn hơn, tím

Không nhìn thấy được, nhỏ hơn, đỏ

Không nhìn thấy được, nhỏ hơn, tím


Câu hỏi 30:

Ánh sáng có bước sóng 0.55.10-3 mm là ánh sáng thuộc:

Tia hồng ngoại

Tia tử ngoại

Ánh sáng tím

Ánh sáng khả kiến (ánh sáng thấy được)


Câu hỏi 31:

Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia Rơghen và tia gamma đều là:

Sóng cơ học

Sóng điện từ

Sóng ánh sáng

Sóng vô tuyến


Câu hỏi 32:

Quan sát ánh sáng phản xạ trên các lớp dầu, mỡ, bong bóng xà phòng hoặc cầu vòng trên bầu trời ta thấy có những màu quần sặc sỡ. Đó là hiện tượng nào của ánh sáng sau đây:

Nhiễu xạ

Phản xạ

Tán sắc của ánh sáng trắng

Giao thoa của ánh sáng trắng


Câu hỏi 33:

Điều kiện phát sinh của quang phổ vạch phát xạ là:

Những vật bị nung nóng ở nhiệt độ trên 3000oC

Các khí hay hơi ở áp suất thấp bị kích thích phát ra ánh sáng

Ánh sáng trắng qua một chất bị nung nóng phát ra

Các vật rắn, lỏng hay khí có khối lượng lớn bị nung nóng phát ra


Câu hỏi 34:

Chọn câu trả lời sai: Tia hồng ngoại:

Là những bức xạ không nhìn thấy được, có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ λ ≥ 0,76 μm

Có bản chất là sóng điện từ

Do các vật bị nung nóng phát ra.Tác dụng nổi bật nhất là tác dụng nhiệt

Ứng dụng để trị bệnh còi xương


Câu hỏi 35:

Chọn câu trả lời đúng: Tia tử ngoại:

Là những bức xạ không nhìn thấy được, có bước sóng ngắn hơn bước sóng của ánh sáng tím λ ≤ 0,4 μm

Có bản chất là sóng cơ học.

Do các vật bị nung nóng phát ra.

Ứng dụng để trị bệnh ung thư nông


Câu hỏi 36:

Chọn câu trả lời sai: Tia RƠNGHEN:

Bản chất là sóng điện từ có bước sóng rất ngắn (từ 10-12 đến 10-8 m)

Có khả năng đâm xuyên mạnh

Trong y học để trị bệnh còi xương

Trong công nghiệp dùng để các định các khuyết tật trong các sản phẩm đúc


Câu hỏi 37:

Chọn câu đúng :

Mỗi ánh sáng đơn sắc có một tần số hoàn toàn xác định

Bước sóng ánh sáng rất lớn so với bước sóng cơ

Ánh sáng không đơn sắc là ánh sáng trắng

Màu ứng với mỗi ánh sáng gọi là màu đơn sắc


Câu hỏi 38:

Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là:

Tác dụng nhiệt

Làm iôn hóa không khí

Làm phát quang một số chất

Tác dụng sinh học


Câu hỏi 39:

Chọn câu trả lời sai: Tia tử ngoại:

Không tác dụng lên kính ảnh

Không kích thích một số chất phát quang

Làm iôn hóa không khí

Gây ra những phản ứng quang hóa


Câu hỏi 40:

Hãy chọn câu đúng: tia hồng ngoại và tia tử ngoại:

Đều là sóng điện từ nhưng có tần số khác nhau

Không có các hiện tượng phản xạ, khúc xạ,giao thoa

Chỉ có tia hồng ngoại làm đen kính ảnh

Chỉ có tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt


Câu hỏi 41:

Tia RƠNGEN có bước sóng

Ngắn hơn tia hồng ngoại

Dài hơn sóng vô tuyến

Dài hơn tia tử ngoại

Bằng tia gamma


Câu hỏi 42:

Tính chất nổi bật của tia RƠNGEN là:

Tác dụng lên kính ảnh

Làm phát quang một số chất

Làm iôn hóa không khí

Khả năng đâm xuyên


Câu hỏi 43:

Chọn câu sai ?

Tia hồng ngoại do các vật bị nung nóng phát ra

Tia hồng ngoại làm phát huỳnh quang 1 số chất

Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt

Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn 0,75 μm


Câu hỏi 44:

Thân thể con người ở nhiệt độ 370C phát ra bức xạ nào trong các bức xạ sau?

Tia X

Bức xạ nhìn thấy

Tia hồng ngoại

Tia tử ngoại


Câu hỏi 45:

Chọn câu đúng: bức xạ tử ngoại là bức xạ có:

Đơn sắc màu tím sẫm

Không màu, ở ngoài đầu tím của quang phổ

Có bước sóng từ 400nm đến vài nanômet

Có bước sóng từ 750nm đến 2mm


Câu hỏi 46:

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về tia X?

Tia X là 1 loại sóng điện từ có bước sóng ngắn hơn cả bước sóng của tia tử ngoại

Tia X là 1 loại sóng điện từ phát ra do những vật bị nung nóng đến nhiệt độ khoảng 500 0C

Tia X không có khả năng đâm xuyên

Tia X được phát ra từ đèn điện


Câu hỏi 47:

Điều nào sau đây là sai khi so sánh tia X và tia tử ngoại:

Tia X có bước sóng dài hơn tia tử ngoại

Cùng bản chất là chất điện từ

Đều có tác dụng lên kính ảnh

Có khả năng gây phát quang cho 1 số chất


Câu hỏi 48:

Chọn câu sai:

Tia X được khám phá bởi nhà bác học rơngen

Tia X có năng lượng lớn vì có bước sóng lớn

Tia X không bị lệch trong điện trường và từ trường

Tia X là sóng điện từ


Câu hỏi 49:

Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy và tia rơgen đều là:

Sóng cơ học

Sóng điện từ

Sóng ánh sáng

Sóng vô tuyến


Câu hỏi 50:

Có thể nhận biết tia rơn gen bằng

Chụp ảnh

Tế bào quang điện

Màn huỳnh quang

Các câu trên đều đúng


Đề thi liên quan
Tài liệu hay