Test IQ căng cựcc đóoo

Minh Thiện 16-03-2021 55 lượt thi 301 lượt xem

In đề 3 phút 2 câu hỏiMô tả:

aTags: iqq


Nội dung


Câu hỏi 1:

1+1 =?

1

2

3

4


Câu hỏi 2:

Nếu 1 = 1, 2 = 3 thì 3 = ?

1

2

3

4


Đề thi liên quanTài liệu hay