Download sách giáo khoa toán lớp 6 tập 1,2

Tuấn Nguyễn Anh 01-09-2020 211 lượt xemCuốn sách Giáo Khoa Toán Lớp 6 tập 1,2 gồm 2 quyển do bộ giáo dục và đào tạo phát hành. Phần một là đại số, phần hai là hình học.Cuốn sách cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về toán và kỹ năng giải toán. Đồng thời học sinh sẽ được học nhưng kiến thức cơ bản về hình học.

Nội dung sách Giáo Khoa Toán Lớp 6 tập 1,2:

PHẦN SỐ HỌC – TOÁN 6 TẬP 1
CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN
CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN
PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 6 TẬP 1
CHƯƠNG I. ĐOẠN THẲNG
PHẦN SỐ HỌC – TOÁN 6 TẬP 2
CHƯƠNG III. PHÂN SỐ
PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 6 TẬP 2
CHƯƠNG II. GÓC

DOWNLOAD TẬP 1

DOWNLOAD TẬP 2


Tags: Download sách giáo khoa toán lớp 6 tập 1 tập 2Bình luận:


Tài liệu liên quan:


Đề thi Online
Tài liệu hay