Download Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 10

Tuấn Nguyễn Anh 01-09-2020 742 lượt xemCuốn sách  Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 10 được chuẩn hóa theo khung chương trình của Bộ Giáo Dục. giúp các em rèn luyện các kĩ năng cơ bản nghe, nói, đọc viết bằng giọng phát âm chuẩn và các bài tập giúp các em rèn luyện để nâng cao các kĩ năng .

Mục lục Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 10 :

Unit 1: A Day in The Life of..- Một ngày trong cuộc sống của…

Unit 2: School Talks – Những buổi nói chuyện ở trường

Unit 3: People’s Background – Lý lịch con người

Unit 4 :Special Education – Giáo dục đặc biệt

Unit 5 :Technology and you – Công nghệ và bạn

Unit 6: An Excursion – Một chuyến du ngoạn

Unit 7: The mass media – Phương tiện truyền thông đại chúng

Unit 8: The story of my village – Chuyện làng tôi

Unit 9 : Undersea World

Unit 10: Conservation

Unit 11 : National parks

Unit 12: Music

Unit 13: Films and cinema

Unit 14: The world cup

Unit 15: Cities

Unit 16: Historical places

DOWNLOAD TẠI ĐÂY


Tags: Download Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 10Bình luận:


Tài liệu liên quan:


Đề thi Online
Tài liệu hay