Luyện nghe Toeic - Part 1: Nghe mô tả hình ảnh

Ngoc Dang 29-09-2020 286 lượt thi 3609 lượt xem

In đề 90 phút 1 câu hỏi

Tags: toeic listening part1


Nội dung


Câu hỏi 1:

Listening and choose what is discribe picture

A

B

C

D


Đề thi liên quan
Tài liệu hay