Đề thi Toeic Part 6 - Ets 2020 - Test 2 - Có đáp án chi tiết

Tuấn Nguyễn Anh 30-07-2020 177 lượt thi 590 lượt xem

In đề 15 phút 16 câu hỏiMô tả:

Part 6 là bạn phải điền từ vào đoạn văn. Mỗi đoạn gồm 3 câu hỏi nhỏ với 4 đáp án để lựa chọn khác nhau, bạn cần tìm ra đáp án thích hợp nhất để điền vào chỗ trống còn thiếu và đánh dấu vào phiếu trả lời (A) (B) (C) hay (D). Về cơ bản thì các câu hỏi và cách thức hỏi trong part 6 khá tương tự part 5, nếu bạn đã làm quen với part 5 rồi, thì part 6 sẽ không khiến bạn bị bỡ ngỡ nữa đâu.
Phần thi này cũng nhắm vào kiểm tra kiến thức ngữ pháp và từ vựng căn bản của thí sinh. Tuy nhiên vì gắn vào 1 đoạn văn cụ thể hoàn chỉnh nên thí sinh cần phải dựa theo ngữ cảnh và nội dung của toàn đoạn để chọn ra đáp án đúng.Tags: Toeic Part 6 Ets 2020 Test 2 Có đáp án chi tiết Ets


Nội dung


Câu hỏi 1:

Questions 131 -134 refer to the following e-mail.

131.

You will receive a full refund.

A replacement is on back order.

Tracking your order is easy.

We will answer your question soon.


Câu hỏi 2:

132.

invited

invite

were inviting

have invited


Câu hỏi 3:

133.

able

skillful

suitable

equal


Câu hỏi 4:

134.

publication

production

introduction

completion


Câu hỏi 5:

Questions 135-138 refer to the following information.

135.

is received

receiving

to receive

received


Câu hỏi 6:

136.

move

cancel

change

confirm


Câu hỏi 7:

137.

Thank you for accepting our invitation to the event.

Please prepare discussion points before the meeting.

Note that reservations are on a first-come, first-served basis.

The time of the next meeting will be announced in due course.


Câu hỏi 8:

138.

fortunate

advisable

previous

flexible


Câu hỏi 9:

Questions 139-142 refer to the following e-mail.

139.

profile

profiling

profiles

profiled


Câu hỏi 10:

140.

publications

machines

techniques

enterprises


Câu hỏi 11:

141.

Hundreds of companies were initially considered.

We will forward several copies as soon as possible.

This is the fifth year we will be publishing this list.

It should be a high-resolution, full-color image.


Câu hỏi 12:

142.

by

at

within

among


Câu hỏi 13:

Questions 143-146 refer to the following memo.

143.

popularity

winner

goal

awareness


Câu hỏi 14:

144.

started

will start

has started

was starting


Câu hỏi 15:

145.

Board nominations close at the end of the day on Friday.

Critic Tony Watanabe gave the exhibition a five-star review.

The position requires extensive experience.

We look forward to hosting this event.


Câu hỏi 16:

146.

Expressed

Observed

Depended

Qualified


Đề thi liên quan
Tài liệu hay