Đề thi Toeic Part 6 - Ets 2019 - Test 2 - Có đáp án chi tiết

Tuấn Nguyễn Anh 29-08-2020 44 lượt thi 264 lượt xem

In đề 10 phút 16 câu hỏiMô tả:

Part 6 - Ets 2019 là bạn phải điền từ vào đoạn văn. Mỗi đoạn gồm 3 câu hỏi nhỏ với 4 đáp án để lựa chọn khác nhau, bạn cần tìm ra đáp án thích hợp nhất để điền vào chỗ trống còn thiếu và đánh dấu vào phiếu trả lời (A) (B) (C) hay (D). Về cơ bản thì các câu hỏi và cách thức hỏi trong part 6 khá tương tự part 5, nếu bạn đã làm quen với part 5 rồi, thì part 6 sẽ không khiến bạn bị bỡ ngỡ nữa đâu.
Phần thi này cũng nhắm vào kiểm tra kiến thức ngữ pháp và từ vựng căn bản của thí sinh. Tuy nhiên vì gắn vào 1 đoạn văn cụ thể hoàn chỉnh nên thí sinh cần phải dựa theo ngữ cảnh và nội dung của toàn đoạn để chọn ra đáp án đúng.Tags: Toeic Part 6 Ets 2019 Test 2 Có đáp án chi tiết


Nội dung


Câu hỏi 1:

Questions 131-134 refer to the following advertisement.

131.

transformed

related

collected

planted


Câu hỏi 2:

132.

We are here to answer your landscaping questions.

For most projects, we use trees from our own nurseries.

Some trees have specific growing requirements.

Under normal conditions, nursery stock is guaranteed for one year.


Câu hỏi 3:

133.

readiness

readies

readiest

ready


Câu hỏi 4:

134.

study

form

order

survey


Câu hỏi 5:

Questions 135-138 refer to the following e-mail.

135.

moving

renovating

expanding

opening


Câu hỏi 6:

136.

until

following

according to

for


Câu hỏi 7:

137.

trainer

training

train

trained


Câu hỏi 8:

138.

Feel free to share this news with any interested friends.

Make sure you have received all of the material.

Contact Henwith Home Supply if you are still waiting for a response.

Access to the main entrance will be blocked by construction.


Câu hỏi 9:

Questions 139-142 refer to the following article.

139.

confirm

confirmation

has confirmed

will confirm


Câu hỏi 10:

140.

Ms. Amon’s performance at the conservatory was outstanding.

The project had been delayed because of budget cuts.

Student enrollment has decreased over the past few years.

The original conservatory is being converted into student housing.


Câu hỏi 11:

141.

temporary

existing

corrected

proposed


Câu hỏi 12:

142.

adjacent to

even though

instead of

as well as


Câu hỏi 13:

Questions 143-146 refer to the following e-mail.

143.

purchase

review

gift

demonstration


Câu hỏi 14:

144.

We hope you will enjoy the product for many years to come.

It is covered in the troubleshooting section of the manual.

This defect will eventually interfere with the clarity of your images.

This special feature is unavailable on some older models.


Câu hỏi 15:

145.

verification

verified

verify

verifies


Câu hỏi 16:

146.

mine

it

theirs

these


Đề thi liên quan
Tài liệu hay