Đề thi Toeic Part 2 - Ets 2020 - Test 2 - Có đáp án chi tiết

Cao Biển 11-07-2020 360 lượt thi 850 lượt xem

In đề 10 phút 25 câu hỏiMô tả:

TOEIC Listening Part 2 sẽ gồm 25 câu theo chuẩn fomat mới hiện nay . Mỗi câu có 1 câu hỏi và 3 lựa chọn đáp án. Nhiệm vụ là phải chọn ra câu trả lời tương thích với câu hỏi trong bài. Đặc biệt rong part 2 câu hỏi và câu trả lời không in trong đề thi. Các bạn chỉ được nghe một câu hỏi và 3 lựa chọn trả lời cho từng câu hỏi sau đó chọn câu trả lời phù hợp với câu hỏi. Chúc các bạn đạt kết quả cao.Tags: Ets 2020 part 2 Toeic


Nội dung


Câu hỏi 1:

Listen to a question and three responses. Click on the letter of the best response to the question.

A

B

C


Câu hỏi 2:

Listen to a question and three responses. Click on the letter of the best response to the question.

A

B

C


Câu hỏi 3:

Listen to a question and three responses. Click on the letter of the best response to the question.

A

B

C


Câu hỏi 4:

Listen to a question and three responses. Click on the letter of the best response to the question.

A

B

C


Câu hỏi 5:

Listen to a question and three responses. Click on the letter of the best response to the question.

A

B

C


Câu hỏi 6:

Listen to a question and three responses. Click on the letter of the best response to the question.

A

B

C


Câu hỏi 7:

Listen to a question and three responses. Click on the letter of the best response to the question.

A

B

C


Câu hỏi 8:

Listen to a question and three responses. Click on the letter of the best response to the question.

A

B

C


Câu hỏi 9:

Listen to a question and three responses. Click on the letter of the best response to the question.

A

B

C


Câu hỏi 10:

Listen to a question and three responses. Click on the letter of the best response to the question.

A

B

C


Câu hỏi 11:

Listen to a question and three responses. Click on the letter of the best response to the question.

A

B

C


Câu hỏi 12:

Listen to a question and three responses. Click on the letter of the best response to the question.

A

B

C


Câu hỏi 13:

Listen to a question and three responses. Click on the letter of the best response to the question.

A

B

C


Câu hỏi 14:

Listen to a question and three responses. Click on the letter of the best response to the question.

A

B

C


Câu hỏi 15:

Listen to a question and three responses. Click on the letter of the best response to the question.

A

B

C


Câu hỏi 16:

Listen to a question and three responses. Click on the letter of the best response to the question.

A

B

C


Câu hỏi 17:

Listen to a question and three responses. Click on the letter of the best response to the question.

A

B

C


Câu hỏi 18:

Listen to a question and three responses. Click on the letter of the best response to the question.

A

B

C


Câu hỏi 19:

Listen to a question and three responses. Click on the letter of the best response to the question.

A

B

C


Câu hỏi 20:

Listen to a question and three responses. Click on the letter of the best response to the question.

A

B

C


Câu hỏi 21:

Listen to a question and three responses. Click on the letter of the best response to the question.

A

B

C


Câu hỏi 22:

Listen to a question and three responses. Click on the letter of the best response to the question.

A

B

C


Câu hỏi 23:

Listen to a question and three responses. Click on the letter of the best response to the question.

A

B

C


Câu hỏi 24:

Listen to a question and three responses. Click on the letter of the best response to the question.

A

B

C


Câu hỏi 25:

Listen to a question and three responses. Click on the letter of the best response to the question.

A

B

C


Đề thi liên quan
Tài liệu hay