Đề thi môn Toán THPT quốc gia 2019 - Mã đề 101

Tuấn Nguyễn Anh 06-07-2020 14 lượt thi 2039 lượt xem

In đề 90 phút 50 câu hỏiMô tả:

Đề thi môn Toán THPT Quốc Gia năm 2019 gồm có 50 câu hỏi làm trong 90 phút. Mỗi câu hỏi chỉ có 1 đáp án đúng. Sau khi thời gian làm bài hết, hệ thống sẽ xử lý chấm điểm tự động cho bạn và đồng thời sẽ đưa ra đáp án đúng cũng như lời giải chi tiết (nếu có) cho từng câu hỏi. Đề thi giúp bạn học dễ hiểu, dễ học, tư duy logic, biết được cách làm cho riêng mình. Để bắt đầu thi thử xin mời nhấn vào nhút làm bài thi bên dưới để bắt đầuTags: Đề thi môn Toán THPT quốc gia 2019 môn toán 2019


Nội dung


Câu hỏi 1:

Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng (P): x + 2y +3z − 1 = 0. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P)?

n3=(1;2;-1) 

n4=(1;2;3)

n1=(1;3;-1)

n2=(2;3;-1)


Câu hỏi 2:

Với a là số thực dương tùy, log5 a2 bằng

2log5 a.

2+log5 a.

12+log5 a.

12log5 a.


Câu hỏi 3:

Cho hàm số f (x) có bảng biến thiên như dưới đây: Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào?

(-2;0).

(2;+).

(0;2)

0;+


Câu hỏi 4:

Nghiệm phương trình 32x-1=27 là

x = 5

x = 1

x = 2

x = 4


Câu hỏi 5:

 Cho cấp số cộng un với u1=3u2=9. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

-6

3

12

6


Câu hỏi 6:

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong hình vẽ bên

y=x3-3x2+3

y=-x3+3x2+3

y=x4-2x2+3

y=-x4+2x2+3


Câu hỏi 7:

Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d : x-2-1=y-12=z+31 . Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d?

u2=(2;1;1)

u4=(1;2;-3)

u3=(-1;2;1)

u1=(2;1;-3)


Câu hỏi 8:

Thể tích của khối nón có chiều cao h và bán kính r là

13πr2h

πr2h

43πr2h

2πr2h


Câu hỏi 9:

Số cách chọn 2 học sinh từ 7 học sinh là

27

A72

C72

72


Câu hỏi 10:

Trong không gian Oxyz , hình chiếu vuông góc của điểm M (2;1; -1) trên trục Oz có tọa độ là

(2;1;0)

(0;0;-1)

(2;0;0)

(0;1;0)


Câu hỏi 11:

Biết 01fxdx=-2 và 01gxdx=3, khi đó 01fx-gxdx bằng

-5

5

-1

1


Câu hỏi 12:

Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h là

3Bh

Bh

43Bh

13Bh


Câu hỏi 13:

Số phức liên hợp của số phức 3 - 4i là

-3 - 4i

-3 + 4i

3 + 4i

-4 + 3i


Câu hỏi 14:

Cho hàm số f (x) có bảng biến thiên như sau: Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại

x = 2

x = 1

x = -1

x = -3


Câu hỏi 15:

Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f (x) = 2x + 5 là

x2+5x+C

2x2+5x+C

2x2+C

x2+C


Câu hỏi 16:

Cho hàm số f (x) có bảng biến thiên bên dưới: Số nghiệm thực của phương trình 2f(x) - 3 = 0 là

2

1

4

3


Câu hỏi 17:

Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), SA = 2a , tam giác ABC vuông tại B , AB = a3 và BC = a (minh họa hình vẽ bên). Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) bằng

90°

45°

30°

60°


Câu hỏi 18:

Gọi z1,z2 là hai nghiệm phức phương trình z2-6z+10=0 . Giá trị z12+z22 bằng

16

56

20

26


Câu hỏi 19:

Cho hàm số y=2x2-3x có đạo hàm là

2x-3.2x2-3x.ln2

2x2-3x.ln2

2x-3.2x2-3x

x2-3x.2x2-3x-1


Câu hỏi 20:

Giá trị lớn nhất của hàm số fx=x3-3x+2  trên đoạn [ - 3;3]  bằng

-16

20

0

4


Câu hỏi 21:

Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu (S): x2+y2+z2+2x-2z-7=0. bán kính của mặt cầu đã cho bằng

7

9

3

15


Câu hỏi 22:

Cho khối lăng trụ đứng ABC.A' B' C' có đáy là tam giác đều cạnh a và AA' =3a (hình minh họa như hình vẽ). Thể tích của lăng trụ đã cho bằng

3a34

3a32

a34

a32


Câu hỏi 23:

Cho hàm số fx có đạo hàm f'x=x(x+2)2 , xR . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

0

3

2

1


Câu hỏi 24:

Cho a và b là hai số thực dương thỏa mãn a4b=16. Giá trị của 4log2a+log2b bằng

4

2

16

8


Câu hỏi 25:

Cho hai số phức z1=1-iz2=1+2i . Trên mặt phẳng toạ độ Oxy , điểm biểu diễn số phức 3z1+z2 có toạ độ là

(4;-1)

(-1;4)

(4;1)

(1;4)


Câu hỏi 26:

Nghiệm của phương trình log3x+1 +1=log34x+1

x = 3

x = -3

x = 4

x = 2


Câu hỏi 27:

Một cở sở sản xuất có hai bể nước hình trụ có chiều cao bằng nhau, bán kính đáy lần lượt bằng 1m và 1,2m . Chủ cơ sở dự định làm một bể nước mới, hình trụ, có cùng chiều cao và có thể tích bằng tổng thể tích của hai bể nước trên. Bán kính đáy của bể nước dự dịnh làm gần nhất với kết quả nào dưới đây?

1,8m

1,4m

2,2m

1,6m


Câu hỏi 28:

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như bên dưới: Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là?

4

1

3

2


Câu hỏi 29:

Cho hàm số fx liên tục trên R . Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y=fx,y=0,x=-1 x=4 (như hình vẽ bên). Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

S=--11fxdx+14fxdx

S=-11fxdx-14fxdx

S=-11fxdx+14fxdx

S=--11fxdx-14fxdx


Câu hỏi 30:

Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A(1;3;0) và B(5;1;-2) . Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB có phương trình là

2x - y - z + 5 = 0

2x - y - z - 5 = 0

x + y + 2z - 3 = 0

3x + 2y - z - 14 = 0


Câu hỏi 31:

Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số fx=2x-1x+12 trên khoảng (-1;+)

2lnx+1+2x+1+C

2lnx+1+3x+1+C

2lnx+1-2x+1+C

2lnx+1-3x+1+C


Câu hỏi 32:

Cho hàm số fx . Biết f0=4f'x=2cos2x+1, xR , khi đó 0π4fxdx bằng

π2+416

π2+14π16

π2+16π+416

π2+16π+1616


Câu hỏi 33:

Trong không gian Oxyz , cho các điểm A(1;2;0), B(2;0;2) , C(2; -1;3) và D(1;1;3) . Đường thẳng đi qua C và vuông góc với mặt phẳng (ABD) có phương trình là

x=-2-4ty=-2-3tz=2-t

x=2+4ty=-1+3tz=3-t

x=-2+4ty=-4+3tz=2+t

x=4+2ty=3-tz=1+3t


Câu hỏi 34:

Cho số phức z thỏa mãn 3z¯+i-2-iz=3+10i . Mô đun của z bằng

3

5

5

3


Câu hỏi 35:

Cho hàm số f (x), bảng xét dấu của f ' (x) như sau:

Hàm số y = f (3 - 2x) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

4;+

-2;1

(2;4)

(1;2).


Câu hỏi 36:

Cho hàm số fx, hàm số y=f'x liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ bên.

Bất phương trình fx<x+m ( m là tham số thực) nghiệm đúng với mọi x(0;2) khi và chỉ khi?

mf2-2

mf0

m>f2-2

m>f0


Câu hỏi 37:

Chọn ngẫu nhiên 2 số tự nhiên khác nhau từ 25 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai số có tổng là một số chẵn bằng

12

1325

1225

313625


Câu hỏi 38:

Cho hình trụ có chiều cao bằng 53 . Cắt hình trụ đã cho bởi mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng 1, thiết diện thu được có diện tích bằng 30. Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng

103π

539π

203π

1039π


Câu hỏi 39:

Cho phương trình log9x2-log33x-1=-log3m ( m là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình đã cho có nghiệm

2

4

3

Vô sô


Câu hỏi 40:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a , mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy (minh họa như hình vẽ bên). Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBD) bằng

21a14

21a7

2a2

21a28


Câu hỏi 41:

Cho hàm số fx có đạo hàm liên tục trên ℝ . Biết f4=1 và 01xf4xdx=1 , khi đó 04x2f'xdx bằng

312

-16

8

14


Câu hỏi 42:

Trong không gian Oxyz , cho điểm A(0;4; -3). Xét đường thẳng d thay đổi, song song với trục Oz và cách trục Oz một khoảng bằng 3. Khi khoảng cách từ A đến d nhỏ nhất, d đi qua điểm nào dưới đây?

P-3;0;-3

M0;-3;-5

N0;3;-5

Q0;5;-3


Câu hỏi 43:

Cho hàm số bậc ba y=fx có đồ thị như hình vẽ bên.

Số nghiệm thực của phương trình fx3-3x=43

3

8

7

4


Câu hỏi 44:

Xét các số phức z thỏa mãn z=2 . Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , tập hợp điểm biểu diễn của các số phức w=4+iz1+z là một đường tròn có bán kính bằng

34

26

34

26


Câu hỏi 45:

Cho đường thẳng y = x và Parabol y=12x2+a( a là tham số thực dương). Gọi S1 và S2 lần lượt là diện tích của hai hình phẳng được gạch chéo trong hình vẽ bên. Khi S1=S2 thì a thuộc khoảng nào sau đây?

37;12

0;13

13;25

25;37


Câu hỏi 46:

Cho hàm số fx, bảng biến thiên của hàm số f'x như sau

Số điểm cực trị của hàm số y=fx2-2x

9

3

7

5


Câu hỏi 47:

Cho lăng trụ ABC.A' B' C' có chiều cao bằng 8 và đáy là tam giác đều cạnh bằng 6 . Gọi M , N và P lần lượt là tâm của các mặt bên ABB' A' , ACC' A' và BCC' B'. Thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm A, B, C, M, N, P bằng:

273

213

303

363


Câu hỏi 48:

Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu S: x2+y2+z+22=3 . Có tất cả bao nhiêu điểm A(a; b; c) ( a, b, c là các số nguyên) thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho có ít nhất hai tiếp tuyến của (S) đi qua A và hai tiếp tuyến đó vuông góc với nhau?

12

8

16

4


Câu hỏi 49:

Cho hai hàm số y=x-3x-2+x-2x-1+x-1x+xx+1 và y=x+2-x+m (m là tham số thực) có đồ thị lần lượt là (C1) và C2 . Tập hợp tất cả các giá trị của m để C1C2 cắt nhau tại 4 điểm phân biệt là

(-;2]

[2;+)

-;2

2;+


Câu hỏi 50:

Cho phương trình 4log22x+log2x-57x-m=0 (m là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để phương trình đã cho có đúng hai nghiệm phân biệt

49

47

Vô số

48


Đề thi liên quan
Tài liệu hay