Đề thi minh hoạ THPT Quốc Gia 2020 lần 2 môn Lịch Sử có đáp án

Cao Biển 07-07-2020 2 lượt thi 148 lượt xem

In đề 50 phút 40 câu hỏiMô tả:

Đề minh họa 2020 môn Lịch sử lần 2 nằm trong tổ hợp Khoa học xã hội. Bao gồm 40 câu, thi theo hình thức trắc nghiệm, với thời gian làm bài 50 phút. Đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các em học sinh lớp 12 ôn luyện, cũng như làm quen dạng đề thi để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 sắp tới.Tags: đề minh họa đề minh họa 2020 lịch sử thi lịch sử


Nội dung


Câu hỏi 1:

Câu hỏi

Đáp án A

Đáp án B

Đáp án C

Đáp án D


Câu hỏi 2:

Câu hỏi

Đáp án A

Đáp án B

Đáp án C

Đáp án D


Câu hỏi 3:

Câu hỏi

Đáp án A

Đáp án B

Đáp án C

Đáp án D


Câu hỏi 4:

Câu hỏi 

Đáp án A

Đáp án B

Đáp án C

Đáp án D


Câu hỏi 5:

Câu hỏi

Đáp án A

Đáp án B

Đáp án C

Đáp án D


Câu hỏi 6:

Câu hỏi

Đáp án A

Đáp án B

Đáp án C

Đáp án D


Câu hỏi 7:

Câu hỏi

Đáp án A

Đáp án B

Đáp án C

Đáp án D


Câu hỏi 8:

Câu hỏi

Đáp án A

Đáp án B

Đáp án C

Đáp án D


Câu hỏi 9:

Câu hỏi

Đáp án A

Đáp án B

Đáp án C

Đáp án D


Câu hỏi 10:

Câu hỏi

Đáp án A

Đáp án B

Đáp án C

Đáp án D


Câu hỏi 11:

Câu hỏi

Đáp án A

Đáp án B

Đáp án C

Đáp án D


Câu hỏi 12:

Câu hỏi

Đáp án A

Đáp án B

Đáp án C

Đáp án D


Câu hỏi 13:

Câu hỏi

Đáp án A

Đáp án B

Đáp án C

Đáp án D


Câu hỏi 14:

Câu hỏi

Đáp án A

Đáp án B

Đáp án C

Đáp án D


Câu hỏi 15:

Câu hỏi

Đáp án A

Đáp án B

Đáp án C

Đáp án D


Câu hỏi 16:

Câu hỏi

Đáp án A

Đáp án B

Đáp án C

Đáp án D


Câu hỏi 17:

Câu hỏi

Đáp án A

Đáp án B

Đáp án C

Đáp án D


Câu hỏi 18:

Câu hỏi

Đáp án A

Đáp án B

Đáp án C

Đáp án D


Câu hỏi 19:

Câu hỏi:

Đáp án A

Đáp án B

Đáp án C

Đáp án D


Câu hỏi 20:

Câu hỏi:

Đáp án A

Đáp án B

Đáp án C

Đáp án D


Câu hỏi 21:

Câu hỏi

Đáp án A

Đáp án B

Đáp án C

Đáp án D


Câu hỏi 22:

Câu hỏi

Đáp án A

Đáp án B

Đáp án C

Đáp án D


Câu hỏi 23:

Câu hỏi

Đáp án A

Đáp án B

Đáp án C

Đáp án D


Câu hỏi 24:

Câu hỏi

Đáp án A

Đáp án B

Đáp án C

Đáp án D


Câu hỏi 25:

Câu hỏi

Đáp án A

Đáp án B

Đáp án C

Đáp án D


Câu hỏi 26:

Câu hỏi

Đáp án A

Đáp án B

Đáp án C

Đáp án D


Câu hỏi 27:

Câu hỏi

Đáp án A

Đáp án B

Đáp án C

Đáp án D


Câu hỏi 28:

Câu hỏi:

Đáp án A

Đáp án B

Đáp án C

Đáp án D


Câu hỏi 29:

Câu hỏi

Đáp án A

Đáp án B

Đáp án C

Đáp án D


Câu hỏi 30:

Câu hỏi

Đáp án A

Đáp án B

Đáp án C

Đáp án D


Câu hỏi 31:

Câu hỏi

Đáp án A

Đáp án B

Đáp án C

Đáp án D


Câu hỏi 32:

Câu hỏi

Đáp án A

Đáp án B

Đáp án C

Đáp án D


Câu hỏi 33:

Câu hỏi

Đáp án A

Đáp án B

Đáp án C

Đáp án D


Câu hỏi 34:

Câu hỏi

Đáp án A

Đáp án B

Đáp án C

Đáp án D


Câu hỏi 35:

Câu hỏi:

Đáp án A

Đáp án B

Đáp án C

Đáp án D


Câu hỏi 36:

Câu hỏi:

Đáp án A

Đáp án B

Đáp án C

Đáp án D


Câu hỏi 37:

Câu hỏi:

Đáp án A

Đáp án B

Đáp án C

Đáp án D


Câu hỏi 38:

Câu hỏi

Đáp án A

Đáp án B

Đáp án C

Đáp án D


Câu hỏi 39:

Câu hỏi

Đáp án A

Đáp án B

Đáp án C

Đáp án D


Câu hỏi 40:

Câu hỏi

Đáp án A

Đáp án B

Đáp án C

Đáp án D


Đề thi liên quan
Tài liệu hay