Đề thi minh hoạ THPT Quốc Gia 2020 lần 2 môn Hóa có đáp án

Cao Biển 07-07-2020 8 lượt thi 137 lượt xem

In đề 50 phút 40 câu hỏiMô tả:

Đáp án đề minh họa 2020 môn Hóa học lần 2 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 7/5. Đề thi được biên soạn theo chương trình giảm tải mới nhất. Đáp án đề minh họa 2020 môn Hóa học lần 2 vừa được Khotracnghiem.vn sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 40 câu trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 50 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.Tags: THPT Quốc Gia Hóa


Nội dung


Câu hỏi 1:

Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch CuSO4?

Ag

Mg

Fe

Al


Câu hỏi 2:

Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?

Cu

Na

Mg

Al


Câu hỏi 3:

Khí X sinh ra trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch, rất độc và gây ô nhiễm môi trường. Khí X là

CO

H2

NH3

N2


Câu hỏi 4:

Thủy phân este CH3CH2COOCH3, thu được ancol có công thức là

CH3OH

C3H7OH

C2H5OH

C3H5OH


Câu hỏi 5:

Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe không phản ứng với dung dịch nào sau đây?

NaNO3

HCL

CUSO4

AgNO3


Câu hỏi 6:

Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím?

Metanol

Glixerol

Axit axetic

Metylamin


Câu hỏi 7:

Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

NaNO3

MgCl2

Al(OH)3

Na2CO3


Câu hỏi 8:

Sắt có số oxi hóa + 3 trong hợp chất nào sau đây?

Fe(OH)2

FeNO32

Fe2(SO4)3

FeO


Câu hỏi 9:

Chất nào sau đây có phản ứng trùng hợp?

Etilen

Etylen glicol

Etylamin

Axit axetic


Câu hỏi 10:

Phản ứng nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm?

3FeO + 2Al t0 3Fe + Al2O3.

2Al + 2NaOH + 2H2O  2NaAlO2 + 3H2

2Al + 3H2SO4 → Al2SO43 + 3H2

2Al + 3CuSO4  Al2(SO4)3 + 3Cu


Câu hỏi 11:

Số nguyên tử cacbon trong phân tử glucozơ là

5

10

6

12


Câu hỏi 12:

Ở nhiệt độ thường, kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư?

Ba

Al

Fe

Cu


Câu hỏi 13:

Chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước có tính cứng tạm thời?

CaCO3

MgCl2

NaOH

Fe(OH)2


Câu hỏi 14:

Dung dịch KOH tác dụng với chất nào sau đây tạo ra kết tủa Fe(OH)3?

FeCl3

FeO

Fe2O3

Fe3O4


Câu hỏi 15:

Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

HCl

KNO3

CH3COOH

NaOH


Câu hỏi 16:

Thủy phân triolein có công thức (C17H33COO)3C3H5 trong dung dịch NaOH, thu được glixerol và muối X. Công thức của X là

C17H35COONa

CH3COONa

C2H5COONa

C17H33COONa


Câu hỏi 17:

Natri hiđroxit (còn gọi là xút ăn da) có công thức hóa học là

NaOH

NaHCO3

Na2CO3

Na2SO4


Câu hỏi 18:

Chất nào sau đây có một liên kết ba trong phân tử?

Metan

Etilen

Axetilen

Benzen


Câu hỏi 19:

Chất X có công thức H2N-CH(CH3)-COOH. Tên gọi của X là

glyxin

valin

alanin

lysin


Câu hỏi 20:

Thanh phần chính của vỏ các loại ốc, sò, hến là

Ca(NO3)2

CaCO3

NaCl

Na2CO3


Câu hỏi 21:

Thanh phần chính của vỏ các loại ốc, sò, hến là

Ca(NO3)2

CaCO3

NaCl

Na2CO3


Câu hỏi 22:

Hòa tan hoàn toàn 0,1 mol Al bằng dung dịch NaOH dư, thu được V lít H2. Giá trị của V là

2,24

5,60

4,48

3,36


Câu hỏi 23:

Cho 2 ml ancol etylic vào ống nghiệm đã có sẵn vài viên đá bột. Thêm từ từ 4 ml dung dịch H2SO4 đặc vào ống nghiệm, đồng thời lắc đều rồi đun nóng hỗn hợp. Hiđrocacbon sinh ra trong thí nghiệm trên là

etilen

axetilen

propilen

metan


Câu hỏi 24:

Phát biểu nào sau đây sai?

Dung dịch lysin không làm đổi màu quỳ tim

Metylamin là chất khi tan nhiều trong nước

Protein đơn giản chứa các gốc a-amino axit

Phân tử Gly-Ala-Val có ba nguyên tử nitơ


Câu hỏi 25:

Thủy phân 68,4 gam saccarozơ với hiệu suất 75%, thu được m gam glucozơ. Giá trị của m là

54

27

72

36


Câu hỏi 26:

Cho m gam Gly-Ala tác dụng hết với dung dịch NaOH dư, đun nóng. Số mol NaOH đã phản ứng là 0,2 mol. Giá trị của m là

14,6

29,2

26,4

32,8


Câu hỏi 27:

Chất X được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. Ở điều kiện thường, X là chất rắn vô định hình. Thủy phân X nhờ xúc tác axit hoặc enzim, thu được chất Y có ứng dụng làm thuốc tăng lực trong y học. Chất X và Y lần lượt là

tinh bột và glucozơ

tinh bột và saccarozơ

xenlulozơ và saccarozơ

saccarozơ và glucozơ


Câu hỏi 28:

Phát biểu nào sau đây sai?

Cho viên kẽm vào dung dịch HCl thì kẽm bị ăn mòn hóa học.

Quặng boxit là nguyên liệu dùng để sản xuất nhôm.

Đốt Fe trong khí Cl2 dư, thu được FeCl3.

Tính khử của Ag mạnh hơn tính khử của Cu.


Câu hỏi 29:

Hỗn hợp FeOFe2O3 tác dụng với lượng dư dung dịch nào sau đây không thu được muối sắt(II)?

HNO3 đặc, nóng

HCl

H2SO4 loãng

NaHSO4


Câu hỏi 30:

Cho các tơ sau: visco, capron, xenlulozơ axetat, olon. Số tơ tổng hợp là

1

2

3

4


Câu hỏi 31:

Nung 6 gam hỗn hợp Al và Fe trong không khí, thu được 8,4 gam hỗn hợp X chỉ chứa các oxit. Hòa tan hoàn toàn X cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là

300

200

150

400


Câu hỏi 32:

Hỗn hợp X gồm hai este có cùng công thức phân tử C8H8O2 và đều chứa vòng benzen. Để phản ứng hết với 0,25 mol X cần tối đa 0,35 mol NaOH trong dung dịch, thu được m gam hỗn hợp hai muối. Giá trị của m là

17,0

30,0

13,0

20,5


Câu hỏi 33:

Cho các phát biểu sau:

(a) Hỗn hợp Na và Al2O3 (tỉ lệ mol tương ứng 2: 3) tan hết trong nước dư.

(b) Đun nóng dung dịch CaHCO32 có xuất hiện kết tủa.

(c) Phàn chua được sử dụng để làm trong nước đục.

(d) Kim loại Cu oxi hóa được Fe3+ trong dung dịch.

(e) Miếng gang để trong không khí ẩm có xảy ra ăn mòn điện hóa.

Số phát biểu đúng là

3

4

5

2


Câu hỏi 34:

Đun 0,04 mol hỗn hợp gồm hơi nước và khi CO2 qua cacbon nung đỏ, thu được 0,07 mol hỗn hợp Y gồm CO, H2CO2. Cho Y đi qua ống đựng 20 gam hỗn hợp gồm Fe2O3 và CuO (dư, nung nóng), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

19,04

18,56

19,52

18,40


Câu hỏi 35:

Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol, natri stearat và natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 3,22 mol O2, thu được H2O và 2,28 mol CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

0,04

0,08

0,20

0,16


Câu hỏi 36:

Cho các phát biểu sau:

(a) Mỡ lợn hoặc dầu dừa được dùng làm nguyên liệu để điều chế xà phòng.

(b) Nước ép quả nho chín có phản ứng tráng bạc.

(c) Tơ tằm kém bền trong môi trường axit và môi trường kiềm.

(d) Cao su lưu hóa có tính đàn hồi, lâu mòn và khó tan hơn cao su thiên nhiên.

(e) Dung dịch anilin làm quỳ tím chuyển thành màu xanh.

Số phát biểu đúng là

2

4

3

5


Câu hỏi 37:

Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho vào hai bình cầu mỗi bình 10 ml etyl fomat.

Bước 2: Thêm 10 ml dung dịch H2SO4 20% vào bình thứ nhất, 20 ml dung dịch NaOH 30% vào bình thứ hai.

Bước 3: Lắc đều cả hai bình, lắp ống sinh hàn rồi đun sôi nhẹ trong khoảng 5 phút, sau đó để nguội.

Cho các phát biểu sau:

(a) Kết thúc bước 2, chất lỏng trong hai bình đều phân thành hai lớp.

(b) Ở bước 3, có thể thay việc đun sôi nhẹ bằng đun cách thủy (ngâm trong nước nóng).

(c) ở bước 3, trong bình thứ hai có xảy ra phản ứng xà phòng hóa.

(d) Sau bước 3, trong hai bình đều chứa chất có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

Số phát biểu đúng là

2

4

3

1


Câu hỏi 38:

Thủy phân hoàn toàn chất hữu cơ E (C9H16O4, chứa hai chức este) bằng dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm ancol X và hai chất hữu cơ Y, Z. Biết Y chứa 3 nguyên tử cacbon và MX < MY < MZ. Cho Z tác dụng với dung dịch HCl loãng, dư, thu được hợp chất hữu cơ T (C3H6O3). Cho các phát biểu sau:

(a) Khi cho a mol T tác dụng với Na dư, thu được a mol H2.

(b) Có 4 công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của E.

(c) Ancol X là propan-1 ,2-điol.

(d) Khối lượng mol của Z là 96 gam/mol.

Số phát biểu đúng là

3

4

2

1


Câu hỏi 39:

Cho 7,34 gam hỗn hợp E gồm hai este mạch hở X và Y (đề tạo bởi axit cacboxylic và ancol; MX < MY < 150) tac dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được ancol Z và 6,74 gam hỗn hợp muối T. Cho toàn bộ Z tác dụng với Na dư, thu được 1,12 lít khí H2. Đốt cháy hoàn toàn T, thu được H2O, Na2CO3 và 0,05 mol CO2. Phần trăm khối lượng của X trong E là

81,74%

40,33%

30,25%

35,97%


Câu hỏi 40:

Chất X (C6H16O4N2) là muối amoni của axit cacboxylic, chất Y (C6H15O3N3, mạch hở) là muối amoni của đipeptit. Cho 8,91 gam hỗn hợp E gồm X và Y tác dụng hết với lượng dư dung dịch NaOH, thu được sản phẩm hữu cơ gồm 0,05 mol hai amin no (đều có hai nguyên tử cacbon trong phân tử và không là đồng phân của nhau) và m gam hai muối. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

9,0

8,5

10,0

8,0


Đề thi liên quan
Tài liệu hay